Verificering af vægte

Hos Vægtkompagniet.dk kan der tilkøbes en M-mærkning (Verifikation) af din vægt.

Dette er forudsat at vægten kan verificeres!

Ikke alle vægte kan verificeres, og hvis du er i tvivl kan du altid spørge os. Oftest vil verificerbare vægte koste en smule mere end en ikke-verificerbar vægte. Dette er grundet de skærpede krav, vægten skal leve op til for at kunne verificeres. Se altid bemærkninger ved køb af vægten, hvis du er er i tvivl om vægten kan verificeres, skal du endelig kontakte os.

En M-mærkning/verifikation er gyldig indtil vægten bliver skilt ad, plomberingen bliver brudt, eller at ejeren er usikker på, om vægten vejer præcist. Herefter skal vægten re-verificeres, hvis den forsat bruges til samme formål.

Vægtens ejermand er ansvarlig for egenkontrol og vurdering af vægtens tilstand og nødvendigheden for reverifcering.

For køb af M-verifikation skal dette bestilles sammen med vægten, og kan ikke tilkøbes efterfølgende. For reverificering af vægten henviser vi til Force Technology.

Du kan læse mere om reverificering og egenkontrol i punkt 6 og 7 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse.

Vægtens ejermand er ansvarlig for at vægten er verificeret og for løbende egenkontrol af, at tolerancen på vægten ikke afviger mere end det dobbelte af tolerancen, der var gældende ved anskaffelsen.

Skal min vægt verificeres?

Hvis du køber en vægt til kommercielt eller medicinsk brug, skal du have den M-mærket/verificeret efter gældende dansk lovgivning.

Så snart resultatet af vejningen skal bruges i behandlingsøjemed, til at beregne mængden af medicin, til beregning af BMI eller lignende skal vægten minimum være en klasse 3 vægt. Langt de fleste af  Vægtkompagniet.dk’s vægte er af klasse 3.

Din vægt skal M-verificeres når du bruger den til:

  • bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner
  • bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art
  • bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse og ekspertudsagn i retssager
  • bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnostik og medicinsk behandling
  • bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier
  • fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger
Hvis du er er tvivl, skal du købe en M-verificeret vægt eller trænger din vægt til en justering?

Tøv ikke med at kontakte os på kontakt@vaegtkompagniet.dk

Her kan du læse mere om kalibrering